Privatnost podataka

Zaštita osobnih podataka 

6.1.
Prodavatelj je upravitelj osobnih podataka prema članku 4 stavak 7 Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka   o slobodnom kretanju ovih podataka kao i o ukidanju Direktive 95/46/ES (općenita uredba o zaštiti osobnih podataka) (u daljem tekstu samo “GDPR”).  Prodavatelj se obavezuje da će obrađivati osobne podatke u skladu s pravnim propisima Češke Republike i uredbama EU, a posebice  GDPR.
6.2.
Prodavatelj obrađuje osobne podatke u svrhu zaključivanja i ispunjenja prava i obaveza koje proizilaze iz Kupoprodajnog ugovora. Obrađenim osobnim podatcima se osiguravaju najviši standardi zaštite u skladu s pravnim propisima Češke Republike i uredbama EU u području zaštite osobnih podataka.
6.3.
Prodavatelj se obavezuje da će zadržati poverljivost osobnih podataka Kupca i osigurati za iste dovoljnu zaštitu tako da ne bi moglo doći do neovlaštenog niti slučajnog pristupa osobnim podatcima, njihove zamjene, uništavanja ili gubitka, neovlaštenog prenosa, do njihove neovlaštene obrade kao i do druge neovlaštene zlouporabe osobnih podataka.
6.4.
Prodavatelj obrađuje osobne podatke u takvom obliku u kojem iste dobije od Kupca, u skladu s namjeravanom svrhom za koju su obrađivani i u mjeri koja je neophodna za ispunjenje takve svrhe, a pohranjuje ih samo tijekom perioda koji je neophodan za svrhu njihove obrade.
6.5.
Kupac ima pravo zahtjevati od Prodavatelja da pristupa svojim osobnim podatcima na temelju članka 15 GDPR, korekciju osobnih podataka na temelju članka 16 GDPR, eventualno ograničavanje obrade podataka na temelju članka 18 GDPR. Kupac ima pravo na brisanje osobnih podataka na temelju članka 17 stavak 1 točka  a), i c) do f) GDPR. Pored toga Kupac ima pravo iznjeti primjedbu protiv obrade na temelju članka 21 GDPR kao i pravo na prenosivost podataka na temelju članka 20 GDPR.
6.6.
Kupac prima k znanju:
6.6.1.
da kupnjom robe od Prodavatelja Prodavatelj stiče pravo na slanje poslovnih saopštenja, reklamnih materijala, izravne prodaje, istraživanja tržišta i izravnih ponuda proizvoda od strane Prodavatelja i trećih subjekata Kupcu, a istovremeno
6.6.2.
izjavljuje da slanje informacija na temelju točke 6.6.1 ne smatra kao nepoželjnu reklamu u smislu Zakona br. 40/1995 Zbirke zakona Češke Republike sa izmjenama i dopunama, jer je korisnik izričito suglasan sa slanjem informacija na temelju točke 6.6.1, a u vezi s § 7 Zakona br. 480/2004 Zbirke zakona Češke Republike.
6.6.3.
Kupac ima pravo od Prodavatelja zahtjevati da sa njegove strane ne dolazi više do slanja informacija na temelju točke 6.6.1 i to posredstvom potpuno besplatnog zahtjeva upućenog na info@vascomprint.hr
6.6.4.
da za obrađivanje osobnih podataka iznad okvira odredbi točke 6.6.1 je Prodavateljima neophodno da im Kupci daju informiranu i slobodnu suglasnost.